Monday, May 17, 2010

Colony

Энэ ишлэлийг уншаад Монгол улс маань энэ ангилалд орох уу гэдэг асуултанд хариу өгөөрөй?!?

Question: What do you call a country that exports raw materials and imports finished goods?
Асуулт: Түүхий эдээ гаргаж оронд нь бэлэн бараа оруулдаг улс орныг юу гэж та нар нэрлэх вэ?

Answer: A colony
.
Хариулт: Хараат орон гэнэ.