Friday, December 21, 2007

Гоожуур.com - н залууст

Гоожуур болон хамтрагчдад,

Өнөөдөр танай сайтны зурагтай холбоотой гомдол мэйл хаягаар маань ирлээ, үүнийг танай сайтны комментод бүрнээр нь оруулсан байгаа. Тухайн хүний нууцлалыг бодоод энд мэйлийг тавьсангүй.

P.S.: Би Гоожуур.ком вэб хуудастай огт холбоогүй, үйл ажиллагаа явуулдаг, зураг/бичлэг хийдэг хүмүүсийг танихгүй, мэдэхгүй болно. Гоожуур.ком-н залуусд хандаж хэлэхэд энэ чинь хууль бус үйлдэл болсон байгааг анхааруулж, хүний нэр хүндэд халдах ижил төстөй үйлдэл гаргах боломжийг хязгаарлаж өгнө үү гэж хүсэж байна.

No comments: