Friday, January 18, 2008

SWOT


Эдийн засаг, маркетингийн хичээлүүдэд түлхүү үздэг энэхүү SWOT шинжилгээний арга -нь
- Strength - давуу тал(Анхдагч, олон нийтийн танил болсон, үйл ажиллагаагаа эрхэлсэн туршлага арвин, хамрах хүрээ өргөн, түгээлтийн суваг их)
- Weakness - сул тал(Шинэ технологи байнга шаарддаг, ажиллах хүчин хомс)
- Opportunity- Боломж(Хэрэглээний шинэлэг хэлбэрүүд, Өрсөлдөгчийн хүрээгүй газарзүйн орчин гм)
- Threat - Аюул заналхийлэл(Лицензийн шинэчлэл, хурдан өөрчлөгдөх технологи, шинэ өрсөлдөгч, нэр хүнд унах боломж их г.м) гэсэн гол дөрвөн зүйлийг голлон авч үзээд тухайн компанийн цаашдын үйл ажиллагааны амин чухал шийдвэрт(Бизнес төлөвлөгөө, маркетингийн төлөвлөгөө г.м) нөлөө үзүүлэхүйц дүгнэлт хийх нэгэн аргачлал юм. Зураг дээр үзүүлсэн ёсоор тустай/гүй, гадаад/дотоод хамааралтай ч гэж бас ангилдаг.

Энэ аргыг пүүс компанийн үйл ажиллагаанд ашигладаг ч та ба өөрийнхөө хувийн, чухал шийдвэр гаргахдаа бас хэрэглэж болно шүү. Эхлээд өөрийнгөө бүрэн шинжээд, за би ....... давуу талуудтай, .......дутагдалтай, ...... боломжууд надад байна, .....ийм зүйл болвол муу гээд л.

Энэ аргыг ашиглаад л бүх зүйл бас болчихгүй, бас өөрийн гэсэн сул тал энэ аргад бий. Аливаа пүүст Стратегийн(5+ жил), Тактикийн(1-5 жил), Үйл ажиллагааны(өдөр тутмын) (Strategical, Tactical, Operational) зорилт, удирдлага хэрэгтэй байдаг бол танд ч гэсэн өөрийнхөө шийдэл, шийдвэр гаргалтаа ингэж ангилах боломж бий бөгөөд хэдий чинээ сайн төлөвлөж гарч буй өөрчлөлтөд үзүүлэх өөрийн гэсэн төлөвлөгөөтөй байна төдий чинээ таны толгой бага өвдөх байх шүү ;).

Failure to Plan is a Plan for Failure

No comments: