Monday, June 21, 2010

Ажил горилогч <> Бизнес эрхлэгч

entrepreneur
n. one who undertakes and assumes the risk of a business enterprise; contractor
Бизнес эрхлэгч: Бизнесийн үйл ажиллагааны эрсдлийг ойлгож, давахаар хүлээдэг хүн, гэрээгээр ажиллагч буюу Болор-толиос харвал -
entrepreneur: үйлдвэрийн эзэн, хувиараа бизнес эрхлэгч,  жижиг үйлдвэрлэл эрхлэгч, гэрээгээр ажиллагч хүн 

Уламжлалт сургалтын орхигдуулдаг ур чадваруудыг эзэмшүүлж байвал таны ойр дотны хүн, хүүхэд тань төсөөлөлдөө байгаа бүгдээ хэрэгжүүлж чадах талаар энэхүү видеог заавал үзээрэй.Уламжлалт сургалт нь хүнийг сайн хөлсний ажилтан байх талаар сайн зааж өгдөг бол энэхүү видеонд харин шийдэл гаргагч, бизнес эрхлэгч болохын тулд хүүхдээ хэрхэн чиглүүлж болох талаар санааг тусгажээ. Санал болгож байгаа номыг унших зүйлсийнхээ жагсаалтанд орууллаа.

No comments: