Thursday, September 09, 2010

Fun vs InsanityIf you are serving people you don't like to be with and are not getting paid, that is insanity.
If you are serving people you enjoy being with but are not getting paid, that is give-back.
If you are serving people you don't like to be with but are getting paid, that is work.
If you are serving people you enjoy being with and are getting paid, that is fun. 

Монголд  эхний өгүүлбэрт байгаа хүн буюу унаа, хоолны мөнгөнөөс нь хэтрэхгүй цалин авдаг хүн нь их байгаа ч эдийн засаг сэргэж сүүлийн хоёр өгүүлбэрт багтах хүн олон болох болтугай

1 comment:

Aztushig said...

Яг үнэн. Би ч ер нь эхнийхд нь л байна даа. Сүүлийхэд нь одоохондоо хувиараа юм хийж байж л орох юм шиг байна.