Saturday, February 17, 2007

Never settle for the best...

...гэж Google -н уриа. Хэдий тэргүүлж байлаа ч сэтгэл ханаж болохгүй, учир нь өрсөлдөөн ширүүн, өдөр бүр л улам боловсронгуй, хурдан болгох арга зам хайж байхгүй бол Ford, GE зэрэг автын мангасууд Honda, Toyota-д хэрхэн гүйцэгдсэн. Америкын хөнгөн, нарийн технологийн үйлдэрлэл улам бүр гадагш шилжин ажилгүйдэл г.м асуудлууд урган гарч байгаа үед тогтмол өөрийн үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнээ боловсруулан сайжруулж байх нь чухал гэдгийг энэ слоган гаргасан юмуу даа

No comments: