Sunday, August 31, 2008

Давтамж

Дөрвөн жилд нэг болдог Олимпоос амжилт дүүрэн ирсэнээр долоон зууны тэртээх хаанаасаа өөр зүйлээр бид бахархах эрхтэй боллоо. Үндэстний баатар үгүйлэгдэж байсныг нөхөж өгсөн тамирчиддаа баярлалаа.

Жил бүр болдог амралтын сезоны идэвхгүй өдрүүд өндөрлөж ажил төрөлдөө хүмүүс орж амралтын түүхээ хавь ойрынхонтойгоо хуваалцаж сууцгаана.

Улирал бүр хүний нөлөөнөөс хэт богино болоо юу даа.

Өдөр хоног өнгөрөх бүрт залуусын хэтийн төлөвлөгөө, зорилгодоо хүрэх хүсэл эрмэлзэл хэрэгжинэ.

The best is the enemy of the good - Voltaire

No comments: