Tuesday, October 05, 2010

30 second rule of life

 Өмнө бичиж байсанчлан тэнцвэртэй амьдралын талаар эзэнтэй сургааль гэх юм уу даа. Компьютер дээр байсан энэ зургийг нийтлэнэ гэж нилээн урт хугацааны өмнө хүнд хэлсэндээ хүрэх гээд орууллаа.  


3 comments:

the quikZ said...

Wow, thank you for sharing this!

Gantulga T. T./T.Т.Гантулга/ said...

@the quikZ: Anytime, hope this helps.

richard said...

Thank You very much for sharing this information, this is very spiring.