Friday, July 06, 2007

Money saver's pig, for kids :)

Хмм, ийм мөнгөний гахайг хүүхэд болон дүү нартаа авч/хийж өгвөл зүгээр юм байна шүү :)
http://www.msgen.com/assembled/money_savvy_pig.html


1 comment:

Гантулга Т.Т said...

Хэсэг тус бүрийнх нь хэмжээг сайн анзаараарай! сонин/сонирхолтой пропорцоор хийсэн байгаа биз :)