Monday, June 22, 2009

Back in the game!


Дахин нэг сюрприз болж, буцаад Глобалд орж сүүлийн даалгавар биелүүлэхээр боллоо. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд хөрөнгө босгох. Дор хаяж 500 сая төгрөгийг босгох хэрэгтэй болоод байгаа юм. Та бүгд дэмжин олон нийтийн дунд явуулах хөтөлбөрүүдийг тарааж, оролцож явахыг хүсье. Даалгаварын дүрэм:
Энэ ажлын үр дүн нь утаагүй, нийтийн амралтын, цагийг өнгөрөөх олон нийтийн газартай болох учир эргэн орохдоо ч нэг их эргэлзсэнгүй.

Багийн нэр: "Ногоон дэлхий"
Гишүүд: Номио, Одноо, Бадрал, Ууганаа, Нямка, Ундрах,Эбо, би.


No comments: