Thursday, February 25, 2010

CXO


Монголд барууны жишгийг даган аж ахуйн нэгж томорч, үйл ажиллагаа нь өргөжихийн хэрээр удирдан чиглүүлэх, үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулахын тулд шинэ албан тушаалууд бий болсоор байна.

CEO - энэ товчлолыг бараг бүх хүн мэддэг болсон байх, Гүйцэтгэх захирал буюу компанийн үйл ажиллагааг өдөр бүр удирдан зохицуулж байдаг хүнийг хэлдэг бол томрох тусам ганц хүн удирдаж хүчрэхгүй болохоор дараахь олон нэршил ч гараад байгаа бөгөөд улам нарийн мэргэшсэн албан тушаалууд гарч ирсээр байгаа гэдэгт эргэлзэх хэрэггүй биз дээ.

COO - Chief Operations Officer - Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал,
CKO - Chief Knowledge Officer - Мэдлэг(биет бус хөрөнгө) хариуцсан захирал,
CFO - Chief Financial Officer - Санхүү хариуцсан захирал
CMO - Chief Marketing Officer- Маркетинг хариуцсан захирал,

Энэ хэд одоогоор монголд бараг байхгүй байгаа ч удахгүй үүснэ гэж итгэж байна.
CAO -
#Chief Analytics Officer,
#Chief Administrative Officer,
#Chief Advisement Officer,
CVO - Chief Visionary Officer,
CDO - Chief Data Officer,
CRO - Chief Risk Officer,
CLO - Chief Legal Officer,
CSO -
# Chief Sales Officer
# Chief Science Officer
# Chief Security Officer
# Chief Strategy Officer
#Chief Sustainability officer
CTO- Chief Technical Officer

No comments: