Sunday, February 24, 2008

Зангиагүй болов

Санал тавьсан, өөрөө хүссэн нийлээд дөрвөн сонголтоос өөрийн тавьсан нөхцөлд нилээн ойртсон, бусдаасаа дээр нэгийг нь сонгон цаашид ажиллах боллоо. Яг ажилдаа явах болоод хувцсаа бэлдтэл 15 зангианаас маань өмсөж болохоор даруухан зангиа маш цөөн(4) байх юм, хүмүүстэй хольж сольж байж арай гэж хэдэн ээлжийн зангиатай болж авлаа. 2 цамц 20 зангиа гэж...

No comments: