Monday, May 11, 2009

Debit card at 10$

Хүндэт уншигчдаа, та бүгд гадаад дотоод төлбөр тооцоондоо карт хэрэглэдэг бол Зоос банкнаас зарлаж байгаа 10 жилийн ойн урамшуулал болох 5 сарын 18-ны өдөр л зөвхөн олдох боломжоор Олон улсын дебит картыг 10$-н хураамжтайгаар авч болох юм байна.

Бэлэн мөнгөө гарган авахдаа салбаруудаас нь буюу Зоос банкны өөрийн 15 АТМ-г ашиглах боловч бусад банкуудын АТМ дээр ашиглах боломжгүй, учир нь дотоодын картуудыг харилцан уншиж чаддаггүй. Харин олон улсын картыг аль ч олон улсын, үүн дотроо Монголын АТМ-с нилээн өндөр шимтгэл төлөн авах боломжтой эсвэл үйлчилгээний байгууллагад ашиглах боломжтой юм.

Мэдээллийг ЗоосБанкны Картын Төвийн захиралаас авсан бөгөөд зарим тодруулгыг өөрийн туршлага дээр суурилан оруулж өглөө.


No comments: