Friday, April 27, 2007

Олон хэл сурахуй

Би Хятад хэл сурна гэсэн төлөвлөгөөтөй байгаа. Ирэх зууны үйлдвэлэлэл энэ улсад л хийгдэнэ гэдэг утгаар нь гэхдээ маш их олон хэлийг сураагүй байсан ч гэсэн энд ороод үзвэл аль ч хэл дээрхи мэдээллийг төвөггүй ойлгож болно шүү. Гол нь текст л байх хэрэгтэй

No comments: