Thursday, March 29, 2007

Discipline?

discipline=сахилга бат. Зарим үед хэлээ хазах хэрэг гардаг уу? Хазаж сураарай :D

No comments: